Recipročni brojevi

Povratak na prethodnu stranu

Napiši recipročan broj.

=     =    

   

   
=     =    

   

   
=     =    

   

   
=     =    

   

   
=     =    

   

   
=     =    

   

   
=     =    

   

   
=     =    
                   
=     =    
                   

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.