Decimalni broj kao razlomak - Pretvori i skrati

Povratak na prethodnu stranu

Primjer: 22.5=225/10

 

Primjer: 6.31 = 631/100

   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
     
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
  =     =     =
   
   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.