On-line škola matematike - oduzimanje cijelih brojeva

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

       
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         
=   =   =
         

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.