Recipročni brojevi

Povratak na prethodnu stranu

Napiši recipročan broj

       
  =       =       =  
   
  =       =       =  
   
  =       =       =  
   
  =       =       =  
     
  =       =       =  
   
  =       =       =  
   
  =       =       =  
   
  =       =       =  
   
  =       =       =  
   
   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.