On-line škola matematike - zbrajanje razlomaka

Povratak na prethodnu stranu

Zbroji

+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                 
+ + =   + + =  
                             
+ + =   + + =  
                             
+ + =   + + =  
                             

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.