On-line škola matematike - zbrajanje racionalnih brojeva

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
   
+ =   + =  
                     
+ =   + =  
                     

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.