On-line škola matematike - dijeljenje razlomaka

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
                       
: =   : =  
                       

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.