On-line škola matematike - dijeljenje racionalnih brojeva

Povratak na prethodnu stranu

Izračunaj.

: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
   
x =   : =  
   
: =   : =  
   
: =   : =  
                     
: =   : =  
                     

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.