On-line škola matematike - množenje brojeva do 1000

Povratak na prethodnu stranu

 

Izračunaj! (Primjer: 258 : 6 = 240 : 6 + 18 : 6 = 40 + 3 = 43)
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.