Uređeni parovi

Povratak na prethodnu stranu

Napiši nekoliko uređenih parova koji zadovoljavaju jednadžbu:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.