Polovište dužine u koordinatnoj ravnini

Povratak na prethodnu stranu

Odredi polovište dužine AB ako je:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.