Uređeni parovi

Povratak na prethodnu stranu

Koji racionalni brojevi mogu zamijeniti x i y da bi uređeni parovi bili jednaki?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.