Linearna funkcija

 Povratak na prethodnu stranu

    Odredi nul-točku linearnih funkcija i je li linearna funkcija rastuća ili padajuća.

 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       

 

Klikom na gumb "Novi zadaci" na stranici se pojavljuju nove vrijednosti brojeva.