E-vježbenice - Koncentracija & Pažnja - Artrea

Title
Idi na sadržaj
E-vježbenice - Ostalo
E-vježbenice - Listići u PDF formatu za ispis na pisač
Vazno
E-vježbenice su vježbenice i listići za ispisivanje u PDF obliku i mogu se naručiti putem on-line narudžbenice. E-vježbenice su izrađene u PDF obliku i skidaju se putem interneta, pomoću linka koji kupac dobije na svoj e-mail.
E-vježbenice se ne mogu naručiti u tiskanom izdanju niti putem pošte.
Prilikom naručivanja E-vježbenica u obrascu za narudžbu ostaje "E-knjiga - bez poštarine".
Koncentracija & Percepcija 1 - vježbe za djecu  **novo**
Koncentracija & Percepcija - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 6 godina.
primjer stranica iz vježbenice:
Koncentracija & Percepcija - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 6 godina.
Koncentracija & Percepcija 1 - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 6 godina. Zbirka odabranih zadataka za razvijanje koncentracije i zapažanja uz istovremeno razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja. Vježbenica sadrži 50 strana sa zadacima uz pomoć kojih djeca mogu na zabavan način razvijati sposobnosti neophodne za kasnije svladavanje školskih obveza i zadataka.
Ciljevi:
- treniranje koncentracije i percepcije
- razvoj logičkog i vizualno-prostornog razmišljanja
- razvoj logičnog zaključivanja i kombinatorike
- uzrast: 6+ godina

PDF datoteka sadrži 62 stranice A4 formata sa zadacima i rješenjima.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 6-10 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 62 strana, A4
Veličina datoteke: 18 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat Reader
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,25 EUR
16,95 kn

Količina:

Koncentracija & Percepcija 2 - vježbe za djecu  **novo**
Koncentracija & Percepcija - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 8 godina
primjer stranica iz vježbenice:
Koncentracija & Percepcija - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 8 godina
Koncentracija & Percepcija 2 - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 8 godina. Zbirka odabranih zadataka za razvijanje koncentracije i zapažanja uz istovremeno razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja. Vježbenica sadrži 51 stranu sa zadacima uz pomoć kojih djeca mogu na zabavan način razvijati sposobnosti neophodne za kasnije svladavanje školskih obveza i zadataka.
Ciljevi:
- treniranje koncentracije i percepcije
- razvoj logičkog i vizualno-prostornog razmišljanja
- razvoj logičnog zaključivanja i kombinatorike
- uzrast: 8+ godina

PDF datoteka sadrži 63 stranice A4 formata sa zadacima i rješenjima.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 8-12 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 63 strana, A4
Veličina datoteke: 19 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat Reader
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,25 EUR
16,95 kn

Količina:

Koncentracija & Percepcija 3 - vježbe za djecu  **novo**
Koncentracija & Percepcija 3 - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 8 godina. Zbirka odabranih zadataka za razvijanje koncentracije i zapažanja uz istovremeno razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja. Vježbenica sadrži 61 stranu sa zadacima uz pomoć kojih djeca mogu na zabavan način razvijati sposobnosti neophodne za kasnije svladavanje školskih obveza i zadataka.
Ciljevi:
- treniranje koncentracije i percepcije
- razvoj logičkog i vizualno-prostornog razmišljanja
- razvoj logičnog zaključivanja i kombinatorike
- uzrast: 8+ godina

PDF datoteka sadrži 75 stranica A4 formata sa zadacima i rješenjima.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 8-12 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 75 strana, A4
Veličina datoteke: 23 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat Reader
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch

Količina:

Cijena/kom 2,25 EUR
16,95 kn
Koncentracija & Percepcija - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 8 godina
primjer stranica iz vježbenice:
Koncentracija & Percepcija - vježbe za djecu - razvoj zapažanja i logičkog razmišljanja - uzrast od 8 godina
Vježbe logike i koncentracije za pametne glavice
Vježbe logike i koncentracije za pametne glavice - zabavne mozgalice za uzrast od 8 i više godina. Zbirka logičkih zagonetki i mozgalica za djecu. S više od 50 strana logičkih izazova, pomoću ove vježbenice djeca uvježbavaju i razvijaju vještine percepcije, koncentracije te logičkog razmišljanja i zaključivanja, dok se istovremeno zabavljaju.
Ciljevi:
- razvoj logičkog i vizualno-prostornog razmišljanja
- razvoj logičnog zaključivanja i kombinatorike
- treniranje koncentracije i percepcije
- uzrast: 8+ godina

PDF datoteka sadrži 79 stranica A4 formata sa zadacima i rješenjima.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 8-12 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 79 strana, A4
Veličina datoteke: 24 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat Reader
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,25 EUR
16,95 kn

Količina:

Vježbe logike i koncentracije za pametne glavice - zabavne mozgaliec za uzrast od 8 i više godina
primjer stranica iz vježbenice:
Vježbe logike i koncentracije za pametne glavice - zabavne mozgalice za uzrast od 8 i više godina
Moje prve vježbe zapažanja
Vježbenica za razvoj pažnje, vizualne percepcije i koncentracije u PDF formatu za ispis na pisač. Ove vještine su važne u procesu učenja i potrebne su za kasnije uspješno savladavanje čitanja, pisanja i računanja.  Vježbenica je namijenjena djeci od 5 godina te djeci s teškoćama.

PDF datoteka sadrži 56 stranica A4 formata sa predlošcima, igrama i zadacima za vježbanje i rješavanje. Uz vježbanje se kod djeteta razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: od 5 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 58 strana, A4
Veličina datoteke: 7 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Moje prve vježbe zapažanja

primjer stranica unutra:
Moje prve vježbe zapažanja
Pažnja i koncentracija 1
Pažnja i koncentracija 1 - vježbenica za razvoj pažnje i koncentracije kod djece predškolske i školske dobi. Pažnja i koncentracija veoma su važni za sve školske obaveze i zadatke te slabije razvijene vještine mogu dovesti i do slabijih rezultata u školi. Vježbenica je izrađena u PDF formatu za ispis na pisač.
Ciljevi:
- treniranje koncentracije i pažnje
- uzrast: 6-9 godina

PDF datoteka sadrži 63 stranice A4 formata sa zadacima, karticama za treniranje percepcije kroz igru te rješenjima.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 6-9 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 63 strana, A4
Veličina datoteke: 12 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Pažnja i koncentracija 1 - vježbenica za djecu
primjer stranica iz vježbenice:
Pažnja i koncentracija 1 - vježbenica za djecu
Pažnja i koncentracija 2
Pažnja i koncentracija 2 - vježbenica za razvoj pažnje i koncentracije kod djece školske dobi. Pažnja i koncentracija veoma su važni za sve školske obaveze i zadatke te slabije razvijene vještine mogu dovesti i do slabijih rezultata u školi. Vježbenica je izrađena u PDF formatu za ispis na pisač.
Ciljevi:
- treniranje koncentracije i pažnje
- uzrast: 8-10 godina

PDF datoteka sadrži 73 stranice A4 formata sa zadacima, karticama za treniranje percepcije kroz igru te rješenjima.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 8-10 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 73 strana, A4
Veličina datoteke: 18 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Pažnja i koncentracija 2 - vježbenica za djecu
primjer stranica iz vježbenice:
Pažnja i koncentracija 2 - vježbenica za djecu
Vizualna percepcija 1 - uvježbavanje pažnje, zapažanja i koncentracije
Listići za razvoj pažnje, vizualne percepcije i koncentracije u PDF formatu za ispis na pisač. Ove vještine su važne u procesu učenja i potrebne su za kasnije uspješno savladavanje čitanja, pisanja i računanja.  Vježbenica je namijenjena djeci od 5-7 godina kao pomoćno sredstvo za djecu koja tek počinju čitati i pisati ili koja imaju teškoća u svladavanju početnog čitanja i pisanja zbog nedovoljne razvijenosti ovih vještina.
Koncentracija pažnje omogućava djetetu usmjerenost na određenu aktivnost. Vizualna percepcija je važna u procesu čitanja i pisanja jer je nužno da dijete uočava i razlikuje različite oblike, boje i veličine te njihov međusobni položaj i odnos. Orijentacija je posebno važna na relaciji lijevo-desno i gore-dolje kao jedan od uvjeta za savladavanje procesa čitanja i pisanja.

PDF datoteka sadrži 40 stranica A4 formata sa predlošcima, igrama i zadacima za vježbanje i rješavanje. Uz vježbanje se kod djeteta razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 5-7 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 41 strana, A4
Veličina datoteke: 6.75 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Vizualna percepcija vježbenica za razvoj pažnje, percepcije i koncentracije
primjer stranica iz vježbenice:
Vizualna percepcija vježbenica za razvoj pažnje, percepcije i koncentracije
Vizualna percepcija 2 - vježbe pažnje, zapažanja i koncentracije
Listići za razvoj pažnje, vizualne percepcije i koncentracije u PDF formatu za ispis na pisač. Ove vještine su važne u procesu učenja i potrebne su za kasnije uspješno savladavanje čitanja, pisanja i računanja.  Vježbenica je namijenjena djeci od 6-8 godina kao pomoćno sredstvo za razvijanje ovih vještina.
Vizualna percepcija služi za razumijevanje,
analiziranje i interpretaciju okoline i od velike je
važnosti za učenje čitanja, (zakonitosti), računanja
i drugih vještina koje su potrebne za uspjeh u školi.

PDF datoteka sadrži 40 stranica A4 formata sa predlošcima, igrama i zadacima za vježbanje i rješavanje. Uz vježbanje kod djeteta se razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 6-8 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 41 strana, A4
Veličina datoteke: 4.5 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Vizualna percepcija 2 - vježbe pažnje, zapažanja i koncentracije

primjer stranica iz vježbenice:
Vizualna percepcija 2 - vježbe pažnje, zapažanja i koncentracije
Vizualna percepcija 3 - vježbe pažnje, zapažanja i koncentracije
Listići za razvoj pažnje, vizualne percepcije i koncentracije u PDF formatu za ispis na pisač. Ove vještine su važne u procesu učenja i potrebne su za kasnije uspješno savladavanje čitanja, pisanja i računanja.  Vježbenica je namijenjena djeci od 7-9 godina kao pomoćno sredstvo za razvijanje ovih vještina.
Vizualna percepcija služi za razumijevanje,
analiziranje i interpretaciju okoline i od velike je
važnosti za učenje čitanja, (zakonitosti), računanja
i drugih vještina koje su potrebne za uspjeh u školi.

PDF datoteka sadrži 36 stranica A4 formata sa predlošcima, igrama i zadacima za vježbanje i rješavanje. Uz vježbanje kod djeteta se razvija i točnost, preciznost, zapažanje, zaključivanje, urednost, upornost, dosljednost te samostalnost.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: 7-9 godina
Format datoteke: PDF
Broj strana: 41 strana, A4
Veličina datoteke: 11.5 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Vizualna percepcija 3 - vježbe pažnje, zapažanja i koncentracije

primjer stranica iz vježbenice:
Vizualna percepcija 3 - vježbe pažnje, zapažanja i koncentracije
Vježbe koncentracije 1
Vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije. Kako bismo pripremili dijete na školske obaveze, potrebno je što ranije potaknuti razvoj koncentracije, vizualne percepcije i pažnje. Razvijena pažnja i koncentracija osnovni su preduvjeti za bilo koju aktivnost, a posebno za učenje, a vježbanjem se te vještine mogu bitno poboljšati.
Na 43 stranice nalaze odabrani zadaci primjereni dječjoj dobi koji pomažu razvoju pažnje i koncentracije, sposobnosti promatranja i zapažanja detalja, točnosti, dosljednosti i preciznosti, zaključivanju te samostalnosti.
Listići su predviđeni za djecu predškolskog i školskog uzrasta, a mogu se rješavati i uz asistenciju roditelja.

PDF datoteka sadrži 43 stranice A4 formata s nizom zabavnih zadataka za vježbanje i rješavanje. Na kraju vježbenice nalaze se i rješenja svih zadataka.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: predškolski/školski (6-9 godina)
Format datoteke: PDF
Broj strana: 49 strana, A4
Veličina datoteke: 8.4 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije

primjer stranica iz vježbenice:
Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije
Vježbe koncentracije 2
Vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije. Kako bismo pripremili dijete na školske obaveze, potrebno je što ranije potaknuti razvoj koncentracije, vizualne percepcije i pažnje. Razvijena pažnja i koncentracija osnovni su preduvjeti za bilo koju aktivnost, a posebno za učenje, a vježbanjem se te vještine mogu bitno poboljšati.
Na 40 strana nalaze odabrani zadaci primjereni dječjoj dobi koji pomažu razvoju pažnje i koncentracije, sposobnosti promatranja i zapažanja detalja, točnosti, dosljednosti i preciznosti, zaključivanju te samostalnosti.
Listići su predviđeni za djecu školskog uzrasta, a mogu se rješavati i uz asistenciju roditelja.

PDF datoteka sadrži 40 strana A4 formata s nizom zabavnih zadataka za vježbanje i rješavanje. Na kraju vježbenice nalaze se i rješenja svih zadataka.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: školski (7-10 godina)
Format datoteke: PDF
Broj strana: 46 strana, A4
Veličina datoteke: 9.6 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,10 EUR
15,82 kn

Količina:

Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije

primjer stranica iz vježbenice:
Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije
Informacije
Za sva pitanja i dodatne informacije možete se obratiti i na broj telefona: 042/211 902 ili mobitel: 091/534 8199, 099/8696-138, svakog radnog dana od 8 do 20 sati.
Školski raspored sati
Isprintaj svoj raspored za školu, s kalendarom školske godine ili bez njega. Klikni ovdje!
Newsletter
Ukoliko želite primati obavijesti o našim novim izdanjima i aktualnim ponudama upišite se na našu mailing listu.


Potvrdi klikom na donji gumb


Vašu e-mail adresu ćemo koristiti samo u svrhu slanja naših obavijesti o novim sadržajima i proizvodima i nećemo ju prosljeđivati ili davati na korištenje trećim osobama.
Svatko ima mogućnost odjave s mailing liste u svakom poslanom e-mailu, a odjava s liste moguća je i ovdje. U slučaju da želite dodatne informacije, možete ih pronaći ovdje.
Vježbe koncentracije 3  **novo**
Vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije. Kako bismo pripremili dijete na školske obaveze, potrebno je što ranije potaknuti razvoj koncentracije, vizualne percepcije i pažnje. Razvijena pažnja i koncentracija osnovni su preduvjeti za bilo koju aktivnost, posebno za učenje, a vježbanjem se te vještine mogu bitno poboljšati.
Na 52 strane nalaze odabrani zadaci primjereni dječjoj dobi koji pomažu razvoju pažnje, logike i koncentracije, sposobnosti promatranja i zapažanja detalja, točnosti, dosljednosti i preciznosti, zaključivanju te samostalnosti.
Listići su predviđeni za djecu školskog uzrasta, a mogu se rješavati i uz asistenciju roditelja.

PDF datoteka sadrži 67 strana A4 formata s nizom zabavnih zadataka za vježbanje i rješavanje. Na kraju vježbenice nalaze se i rješenja svih zadataka.

Datoteku možete naručiti putem naše narudžbenice. Odmah po uplati na Vaš e-mail stiže poveznica (link) sa stranicom na kojoj možete skinuti kupljenu datoteku.

Uzrast: školski (8-12 godina)
Format datoteke: PDF
Broj strana: 67 strana, A4
Veličina datoteke: 19 Mb
Potrebna programska podrška: Adobe Acrobat
Podržani uređaji: Windows PC / PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone, iPod Touch
Cijena/kom 2,25 EUR
16,95 kn

Količina:

Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije
primjer stranica iz vježbenice:
Vježbe koncentracije - vježbenica za vježbanje koncetracije, pažnje i percepcije
Povratak na sadržaj