Pitalice-Mozgalice - Artrea

Title
Idi na sadržaj
Pitalice-Mozgalice
Strana 2
Dva sina
Arapski bogataš imao je dva sina. Kad je ostario, pozvao je sinove i rekao im da ne može odlučiti koji će od njih biti njegov nasljednik. O tome će odlučiti utrka. Sinovi moraju sljedeće jutro krenuti do Kaddishta, gradića udaljenog nekih dvadesetak milja. Sin čija deva stigne posljednja postat će očev nasljednik.
Kad se drugog jutra sunce uzdiglo, dvojica sinova bila su spremna za utrku, odjevena za putovanje na svojim najboljim devama. Otac ih blagoslovi, poželi im sreću i utrka počne. Svaki je sin primijenio sve načine kojih se mogao sjetiti da ostane iza onog drugog, a životinje su postajale sve nemirnije i sunce je polagano zalazilo iza pustinje. Do kraja dana, obojica su prevalila manje od sto koraka.
Duboko uznemirena, braća su se sklonila u svratište. Naručili su vino i počeli raspravljati o svojoj nevolji. Otac im je dao zadatak kojem nisu vidjeli kraja. U pokušaju da dođu do nasljedstva našli su se u stvarnoj opasnosti da poginu u pustinji koja je ležala između svratišta i grada Kaddishta. Svoju su dilemu ispričali krčmaru. Nakon kratkog razmišljanja krčmar im je dao savjet u dvije riječi.
Sljedećeg jutra braća su se ponovo uputila prema Kaddishtu, no taj su put jahali što su brže mogli.
Kakav im je savjet dao krčmar?
Problem jednog dolara
Tri prijatelja iznajmila su hotelsku sobu i platili po 10 dolara svaki.
Soba je koštala 25 dolara umjesto 30 dolara tako da je vlasnik hotela poslao radnika da im vrati 5 dolara.  Svaki od prijatelja je uzeo po 1 dolar a radniku su dali 2 dolara za njegovu uslugu.  Dakle: Svaki od prijatelja je platio po 9 dolara za sobu. To je ukupno 27 dolara. Radniku su dali 2 dolara.
Što se dogodilo s još jednim dolarom kojega nema???
Devet kuglica
Imate devet kuglica od koji je jedna teža nego ostale. Kako ćete pronaću tu kuglicu u samo dva vaganja koristeći vagu na utege?
Dva brata
Čovjek putuje u neko zabačeno selo i u jednom trenutku dolazi do križanja. Od križanja vode dvije ceste, od kojih ga samo jedna može odvesti u selo. Pored križanja žive dva brata o kojima je čuo da jedan uvijek govori istinu, a drugi uvijek laže. Uz to, još su i škrti na riječima pa će odgovoriti samo na jedno njegovo pitanje. Čovjek je malo razmislio, a onda se uputio do dva brata. Nakon što je dobio odgovor na svoje pitanje, otputio se pravom cestom u selo.
Koje je pitanje čovjek postavio?
Istina i laž
Osuđenik na smrt u Kini dobio je priliku da odluči o načinu na koji će biti pogubljen. Sudac je rekao da će to ovisiti o njegovoj posljednjoj rečenici. Ukoliko će ona biti lažna, osuđenika će objesiti, a ukoliko bude istinita bit će mu odrubljena glava. Osuđenik je izrekao svoju rečenicu, i nakon nekoliko trenutaka, na iznenađenje svih prisutnih, bio je oslobođen.
Što je rekao sucu?
Točke i linije
Možete li spojiti sve točke sa četiri linije u jednom potezu, ne dižući olovku sa papira.
Spoji točke u jednom potezu
Dvije kante
Imate 2 kante - jednu od 3 litre i drugu od 5 litara. Pomoću njih morate izmjeriti točno četiri litre vode. Kako ćete to učiniti?
Žarulje
U jednoj se sobi nalaze tri žarulje, a u drugoj sobi tri prekidača. Kako ćemo saznati koji prekidač pali koju žarulju, ako iz sobe sa prekidačima ne vidimo u sobu sa žaruljama i smijemo samo jedanput prijeći iz jedne sobe u drugu.
Točan rezultat
Možete li dodavanjem jedne linije učiniti da ovaj rezultat bude točan.
Točan rezultat - mozgalica
Portret
Čovjek stoji ispred portreta kada ga netko upita: "Čija je to slika koju gledate?"
On odgovori: "Nemam braće ni sestara, ali otac čovjeka na slici je sin mog oca."
Čiju sliku je čovjek gledao?
Rođendan
Nekog su čovjeka upitali koliko ima godina, a on je rekao: Prekjučer sam imao 25, a sljedeće godine imati ću 28.
Ovo je moguće samo jedan dan u godini. Kada je on rođen?
Zbroj
Dodavanjem samo jedne linije neka rezultat bude 100.
Mozgalica
Kvadrat
Učenici su, na satu geometrije, dobili zadatak da iz znaka crvenog križa, sa što manje rezova, naprave kvadrat. Sanja je to uspjela uz pomoć samo dva reza. Kako je to učinila?
Čudna računica

  1 43
+ 1 57
  3 40
Na prvi pogled ova računica ne valja. Međutim, taj zbroj se ipak može protumačiti kao točan. Kako?

Teško je objasniti
Ivan je od svog oca jučer dobio 500 kuna, Dino je od svog 200. Ipak, nakon toga su njih dvojica, umjesto 700, imali samo 500 kuna više nego prije. Kako?
Izjelice
Toni, Petar i Leon poznati su kao izjelice. Naime, svaki od njih može sam samcat pojesti cijelu tortu. Toniju za to treba 2 sata, Petru 3 sata a Leonu šest sati. Za koliko će njih trojica zajedno pojesti cijelu tortu?
Čista Petica - učilice od 1. do 8. razreda osnovne škole
Mozgalice za pametne glavice
Povratak na sadržaj