Pitalice-Mozgalice - Artrea

Title
Go to content
Pitalice-Mozgalice
Strana 7
Jedan potez
Možeš li sve točke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da niti jednom linijom ne prođeš dva puta?
Jedan potez
Jedan potez
Možeš li sve točke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da niti jednom linijom ne prođeš dva puta?
Jedan potez

Jedan potez
Možeš li sve točke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da niti jednom linijom ne prođeš dva puta?
Jedan potez

Jedan potez
Možeš li sve točke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da niti jednom linijom ne prođeš dva puta?
Jedan potez

Jedan potez
Možeš li sve točke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da niti jednom linijom ne prođeš dva puta?
Jedan potez
Žirafa
Napravi žirafu od 5 čačkalica. Sada pomakni samo jednu čačkalicu tako da žirafa gleda u drugom smjeru.
Žirafa - mozgalica
Godine
'Ja nemam više od 40 godina' - tvrdi Marina.
'Glupost, ti si najmanje 5 godina starija od mene' - tvrdi Sanja - 'a ja imam 38'.
'Ha ha, ti imaš najmanje 39 godina' - veli Marina.
Ako su obje lagale i sve njihove izjave su netočne, možeš li odrediti koliko koja ima godina?
Zadatak
Svi učenici u razredu dobili su za zadaću papir
sa nizom brojeva koje su trebali zbrojiti.
Iako je Marko u bilježnicu upisao rezultat za 20 veći od svih ostalih u razredu, profesor mu je ipak priznao rješenje kao točno. Zašto?
Mozgalica - Računica
Trokuti
Koliko trokuta vidiš na slici?

Jednaki dijelovi
Možeš li ovaj lik izrezati u 4 potpuno jednaka lika, istog oblika i iste veličine?
Jednaki dijelovi
Broj
Koji dvoznamenkasti broj je tri puta veći od zbroja svojih znamenaka?
Farma
Farmer je prebrojao ovce i patke na svom dvorištu. Kad ga je susjed upitao koliko ih ima, farmer mu je rekao da ima ukupno 60 očiju ili 86 nogu.
Koliko ovaca i koliko pataka ima farmer?
Celzijus ili Fahrenheit
Svi znamo da je temperatura 0 stupnjeva Celzijusa jednaka 32 stupnjeva Fahrenheita. Isto tako je 100oC jednako 212 oF.
Znaš li na kojoj je temperaturi jednak iznos i u oC i u oF?
Koji broj
U nekom broju je druga znamenka za 4 manja od prve, a ako broj podijelimo sa zbrojem znamenaka dobijemo 7. Koji je to broj?
Kvadrati i trokuti
Možeš li napraviti 2 kvadrata i 4 trokuta sa samo 8 ravnih linija?
Novčići
Složi 10 novčića u 5 ravnih linija tako da svaka linija sadrži 4 novčića.
Čista Petica - učilice od 1. do 8. razreda osnovne škole
Mozgalice za pametne glavice
Back to content