Pitalice-Mozgalice - Artrea

Title
Go to content
Pitalice-Mozgalice
Strana 8
Kocka
Drvena kocka obojana je izvana crvenom bojom, a zatim izrezana u 64 malih kockica iste veličine. Koliko je od tih 64 kockica neobojeno, a koliko ih je s tri strane obojano crvenom bojom?
Broj 31
Kako napisati broj 31 koristeći samo znamenku 3 pet puta.
Pitanje
Na koje pitanje vam nitko nikada neće odgovoriti sa "Da"?
Hrana?
Što možeš servirati ali ne možeš pojesti?
Suze
Oguli mu kožu i on neće zaplakati, ali ti hoćeš. Što je to?
Množenje
Ako pomnožiš sve brojeve na tipkovnici svog telefona, koji ćeš broj dobiti?
Tri broja u nizu
Koja tri uzastopna broja daju isti rezultat bez obzira da li ih međusobno zbrojiš ili množiš?
Kokoši i zečevi
Sanjina baka na dvorištu drži kokoši i zečeve. Sanja je izbrojala da na dvorištu ima ukupno 18 glava i 60 nogu. Koliko je na dvorištu kokoši, a koliko zečeva?
Najstariji
Tin je stariji od Lea. Leo je mlađi od Petra i mlađi od Vilima. Vilim je stariji od Tina i Marka, koji je stariji od Petra. Ako su Marko i Tin blizanci, koji je najstariji?
Mačke
Šest mačaka na natjecanju postavili su na podij ispred sudaca, ali redoslijed brojeva mačaka bio je ispremiješan.
Mačka broj 1 i mačka broj 2 nalaze se pored mačke broj 3.
Mačka broj 4 sjedi do mačke broj 5 ali ne i pored mačke broj 1.
Mačka broj 5 je na četvrtom mjestu od mačke broj 6 koja nije na prvom mjestu.
Koja je prva a koja posljednja mačka u nizu?
Nisu muž i žena
Sjede čovjek i žena na klupi kad im priđe jedna žena i započne razgovor: "Dobar dan! Jeste li vi muž i žena?" Žena koja je sjedila na klupi odgovori joj: "Mi nismo muž i žena, nego je moja mama rodila njegovu mamu."
Što su oni jedno drugom?
Kralj i astrolog
Jedan francuski kralj bio je veoma praznovjeran. Jednom mu dvorjani rekoše da je astrolog prorekao njegovu smrt i on ga je odmah osudio na giljotinu. Prije samog pogubljenja kralj ga je ipak pozvao kod sebe i upitao: "Ako znaš kad ću ja umrijeti, znaš li onda i kad ćeš ti umrijeti?"
Astrolog hladnokrvno odgovori:"Znam! ......."
Nakon što je čuo njegov odgovor, kralj se uplašio da je astrologova prognoza točna i pomilovao ga.
Šta je astrolog rekao kralju?
Sin
Petar kaže: Sin je mog oca a nije mi brat. Tko je to?
Rimljani
Jedan od trojice rimljana (Cezar, Brut i Kasije) je kralj, drugi je političar, a treći špijun. Kralj uvijek govori istinu, političar uvijek laže, a špijun je neki put iskren a neki put laže.
Cezar: 'Kasije je političar.'
Brut: 'Cezar je kralj.'
Kasije: 'Ja sam špijun.'
Tko je od njih kralj, tko političar, a tko špijun?

Gospodin Anderson
Gospodin Anderson je ubijen. Policija je privela dva osumnjičenika: Toma i Danijela. Nakon ispitivanja dobili su određene informacije pa su izdvojili samo one u čiju su istinitost bili sigurni. Ako su sve navedene izjave istinite, tko je ubio Andersona i gdje je Tom bio 2012. godine?
1. Tom je 2012. godine bio ili u Indiji ili u Kini.
2. Ako Tom nije ubio Andersona, onda ga je ubio Danijel.
3. Ako je Anderson umro od gušenja, ili ga je ubio Tom ili je učinio samoubojstvo.
4. Ako je Tom bio u Indiji 2012. godine, onda nije ubio Andersona.
5. Anderson je umro od gušenja, ali se nije ubio.
Cvijeće za mame
Ruža, Iris i Ljiljana kupile su cvijeće svojim majkama za Majčin dan - ruže, irise i ljiljane.
"Ovo je zabavno!" - rekla je djevojčica koja je kupila ruže - "kupile smo ruže, irise i ljiljane, ali niti jedna od nas nije kupila cvijeće koje se slaže s njezinim imenom."
"U pravu si!" - odgovorila joj je Ljiljana.
Koje je cvijeće koja od njih kupila?
Čista Petica - učilice od 1. do 8. razreda osnovne škole
Mozgalice za pametne glavice
Back to content